DISC-ANALYSE

Een DISC-analyse geeft je inzicht in jouw kwaliteiten, bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit! DISC is een methode om het menselijke gedrag en drijfveren in kaart te brengen. Om op basis hiervan inzicht te geven in jouw gedragingen tegenover anderen en andersom.

Doelen bereiken

Dankzij de DISC-analyse van Inspiration Builders ben je in staat om makkelijker je doelen te bereiken. Omdat je beter weet wie je nodig hebt om het doel te bereiken én hoe je het beste in staat bent om doelen te bereiken omdat je jouw persoonlijke effectiviteit vergroot. Dit geldt uiteraard ook voor teams, wat is de beste samenstelling en hoe werken we het beste samen?

Beter communiceren

Daarnaast ben je in staat om beter te communiceren, een DISC bevordert open communicatie. Als je een DISC samen met je collega’s en/of medewerkers doet, krijg je ook meer inzicht in hun manier van communiceren, zodat je hier beter mee om kunt gaan.

Weten waar je kracht ligt

Maar bovenal krijg je inzicht in jouw krachten, waar je goed in bent en waar je zwakke plekken liggen. Dankzij dit inzicht ben je bewuster van je gedragingen en hoe je overkomt op anderen. Door dit goed toe te passen sta je sterker. 

naar de top met Inspiration Builders als organisatie adviseur

Wat is een DISC-analyse?

Een DISC-analyse wordt ook wel een DISC-test of DISC analyse test genoemd. Echter, dat is het niet, het is een analyse van menselijke gedragingen en drijfveren. Bovendien is er geen goed of fout bij deze analyse, want ieder mens is anders, iedereen heeft zijn eigen drijfveren en gedragingen. Deze gedragingen zijn in een persoonlijkheidsprofiel te omvatten. Dit persoonlijkheidsprofiel zegt iets over je gedrag tegenover anderen en je dagelijkse handelingen. Hieruit volgt een persoonlijk DISC-profiel, op basis van vier DISC-factoren: Daadkracht, Interactief, Stabiliteit en Controle.

Hoe werkt het?

Vragenlijst en analyse

Je vult online een vragenlijst in. In deze lijst staan diverse vragen, situaties en stellingen. Daarbij geef je aan wat het beste bij jou past. 

De antwoorden op de vragen worden geanalyseerd, en op basis hiervan wordt jouw persoonlijke disc profiel vastgesteld.

Resultaten en tips

Je krijgt jouw persoonlijke DISC profiel toegestuurd en de DISC trainer maakt een afspraak om het profiel samen te bespreken. Uiteraard krijg je van ons praktische tips waarmee je direct aan de slag kunt. Bij teams houden we een presentatie, geven inzicht hoe het team is samengesteld en hoe je daarmee de effectiviteit en samenwerking kunt verbeteren.

Inspiration Builders: DISC-trainer

"Dankzij de DISC-analyse met ons team werken we veel beter samen. We weten elkaars kracht ligt en kunnen dit nu optimaal benutten. Maar bovenal hebben we meer inzicht in onze gedragingen en weet je veel beter waarom iemand op een bepaalde manier reageert. Om hier vervolgens nog beter op te kunnen reageren."

Het grootste voordeel van het uitvoeren van een DISC-analyse is dat je inzicht krijgt in de manier waarop mensen reageren en waarom ze dit doen. Dit zorgt ervoor dat je beter kunt samenwerken met je collega’s en inzicht krijgt in je persoonlijke kwaliteiten, hoe je jouw doelen kunt bereiken en jezelf kunt ontwikkelen.

    DISC trainer voor het MKB in heel Twente en daar buiten

    Investeren in de persoonlijke ontwikkeling van jezelf en/of collega’s, is investeren in de groei van je bedrijf.  We werken onder meer in Enschede, Hengelo en Almelo, voor groeiende bedrijven in het MKB. Neem contact met ons op. Vanuit het Twentse Wierden is Inspiration Builders de organisatie die je hierbij ondersteund.