Organisatieadvies

Oplossen van uitdagingen rondom management en organisatie

Vanuit onze deskundigheid, onafhankelijkheid en nuchtere manier van samenwerken, helpen wij organisaties bij het oplossen van uitdagingen rondom management en organisatie. Met onze frisse blik en ervaring onderzoeken wij de organisatiestructuur en de interne processen en verstrekken we deskundig organisatieadvies.

Onze adviezen zijn praktijkgericht waardoor je als organisatie er ook écht iets aan hebt. Ons doel is om een sterke organisatiecultuur tot stand te brengen. Benieuwd naar het groeipotentieel van jouw bedrijf?

Organisatieadvies - Inspiration Builders

Waarom organisatieadvies?

Onze klanten dealen vaak met vraagstukken, zoals:

Organisatieadvies - Inspiration Builders
Organisatieadvies - Inspiration Builders

Hoe gaan we te werk?

Onze aanpak is simpel. Na een korte analyse van de huidige situatie doen we een concreet verbetervoorstel. Eerst gaan we met de medewerkers in gesprek. We brengen de uitdagingen in kaart en op basis daarvan voeren we veranderingen door.

Hierbij kun je denken aan: het introduceren van een overlegstructuur, het in kaart brengen van de taken en verantwoordelijkheden of het vormen van een managementteam.

Al deze veranderingen zijn gericht op het aanbrengen van structuur en daarmee het effectiever inrichten van de organisatie. Organisatieontwikkeling staat hierbij centraal. Geen uitgebreide rapporten maar een concreet plan waarmee de verandering direct in gang kan worden gezet.